เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ 4 พัฒนาการสำคัญสำหรับเด็กวัยอนุบาล

การเล่น กับ เด็กๆเป็นของคู่กันอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่คุณแม่ทราบไหมคะว่า การวิ่งเล่นกับเพื่อนๆอย่างอิสระตามธรรมชาตินี้ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของลูกน้อยอีกด้วยค่ะ

พัฒนาการทางด้านร่างกาย:
การเล่นถือเป็นการออกกำลังตามธรรมชาติ เมื่อกล้ามเนื้อได้พัฒนาอย่างเต็มที่กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงก็ทำให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและมีประสิทธิภาพ สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และความเครียดลดลง
 
พัฒนาการด้านอารมณ์:
มีความสุขสนุกสนานจากการเล่น มีความมั่นคงทางอารมณ์มีความมั่นใจในตัวเอง และรู้จักเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น
 
พัฒนาการด้านสังคม:
คือเรียนรู้จากการเล่นกับเพื่อน รู้จักยอมรับกฎเกณฑ์ กติกา มารยาทต่างๆในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ฝึกการอดทนที่จะรอคอย
 
พัฒนาการด้านสติปัญญา:
ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ เรียนรู้จากการแก้ปัญหาผ่านการเล่น พัฒนาการทักษะการสื่อสารเมื่อเด็กได้พูดได้อธิบายแสดงความรู้สึกผ่านการเล่นกับเพื่อนฝึกจินตนาการ และ ความคิดสร้างสรรค และสร้างทัศนะคติที่ดี ต่อการเรียนรู้

ประโยชน์ขนาดนี้คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมหาเวลาพาเด็กๆออกไปเล่นกันนะคะ