ลูกวิ่งเล่น คือการพัฒนาสมองที่ดี

หลายบ้านเข้าใจว่าการปล่อยให้เด็กๆวัยอนุบาลวิ่งเล่นไม่ได้ประโยชน์อะไรสู้เอาเวลาไปนั่งเรียน หัดเขียน หัดอ่านดีกว่า…
จริงๆเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะตามทฤษฎีแล้ว สมองของเด็กๆวัย 3-6 ปี จะเติบโตและพัฒนาอย่างเต็มที่ผ่านการวิ่งเล่นอย่างอิสระ สนุกสนานตามธรรมชาติของเด็ก ยิ่งออกกำลังกาย ยิ่งเคลื่อนไหวมากเซลส์สมองจะยิ่งสร้างใยประสาทมาก เมื่อใยประสาทเชื่อมต่อกันมากขึ้น เด็กก็จะฉลาดพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างแน่นอนค่ะ …
 
วัยอนุบาล เป็นวัยเตรียมพร้อมทางร่างกายและสมองให้สมบูรณ์
พอถึงช่วงอายุที่เหมาะสมเด็กๆจะเรียนรู้ อ่านออก เขียนได้อยู่แล้ว ไม่ต้องรีบร้อนค่ะ…
ตอนนี้ปล่อยลูกวิ่งเล่นได้อย่างสบายใจนะคะ …

“เล่นเยอะก็เรียนรู้เยอะตามไปด้วยเช่นกันค่ะ”

 

(ที่มา : แนวทางการจัดการการเรียนรู้ ตามหลักการพัฒนาสมอง 3-6 ปีขอสำนักงานOkmd)
http://taamkru.com/th/กิจกรรมกลางแจ้ง