ของเล่นเด็กพัฒนาการ 1 ปีแรก

“ของเล่น” นอกจากสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับลูกน้อยแล้ว การเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับวัยยังช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆและส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยอีกด้วยค่ะ วันนี้คินดี้จะมาแนะนำเทคนิคการเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับลูกน้อยช่วงขวบปีแรก เพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้เลือกของเล่นได้ง่ายขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อลูกมากที่สุดค่ะ
 
เด็กแรกเกิด-อายุ 3 เดือน
วัยนี้แม้ตายังมองเห็นได้ไม่ชัด แต่ชอบดูสิ่งของเคลื่อนไหวไปมาและสามารถตอบสนองต่อเสียง หันหาเสียงได้ค่ะ จึงควรแขวนของเล่นที่มีสีสันสดใสหรือมีเสียงกรุ๊งกริ๊งบริเวณเตียงหรือเปล เช่น โมบาย รูปภาพที่มีสีตัดกัน หรือตุ๊กตาตัวนิ่มๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้สายตาและการฟังเสียงค่ะ เด็กอาจยื่นมือปัดหรือจับสิ่งของที่มองเห็น อาจหาของเล่นบีบมือมีเสียงหรือของเล่นที่มีเสียงกรุ๊งกริ๊ง เพื่อฝึกการใช้สายตากับการใช้มือให้สัมพันธ์กันค่ะ
 
เด็กอายุ 4-6 เดือน
วัยนี้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้มากขึ้นและมีพัฒนาการหลายอย่างมากขึ้นด้วยค่ะ เช่น การคว้าจับถนัดขึ้น ฟันเริ่มขึ้น มองเห็นชัดขึ้น จึงควรหาของเล่นที่ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ การหยิบจับ เช่น ของเล่นที่บีบหรือเขย่าแล้วเกิดเสียง ของเล่นที่ใช้มือสอดกำได้ ตุ๊กตาที่มีผิวสัมผัสหลากหลาย ที่สำคัญต้องเป็นวัตถุที่ไม่เป็นอันตรายเมื่อเด็กนำเข้าปากค่ะ ช่วงเล่นน้ำเวลาอาบน้ำ อาจหาของเล่นที่ลอยน้ำได้ เพื่อฝึกการหยิบจับและสังเกตการเคลื่อนไหวของสิ่งที่ลอยน้ำได้ค่ะ
 
เด็กอายุ 7-9 เดือน
วัยนี้นั่งได้ถนัดขึ้น เด็กบางคนก็เริ่มคลานคล่องแล้ว เริ่มรู้สึกคันเหงือกเพราะฟันขึ้นมากขึ้นค่ะ อาจหาของเล่นเป็นยางกัดนิ่มๆที่ได้คุณภาพ ของเล่นที่มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของเด็ก ของเล่นที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสด้านต่างๆ และเพิ่มทักษะด้านต่างๆที่ซับซ้อนขึ้นค่ะ เช่น ของเล่นไขลานเดินได้มีเสียง ของเล่นกดแล้วมีเสียง บล็อคหรือตัวต่อรูปทรงเรขาคณิต หนังสือผ้าที่มีพื้นผิวต่างๆให้สัมผัส เป็นต้น
 
เด็กอายุ 10-12 เดือน
วัยนี้จะเริ่มหัดเดินและซนมากขึ้นค่ะ ชอบรื้อของ สนุกกับสิ่งใหม่ๆที่พบเจอ เล่นของเล่นได้หลากหลาย เช่น ลูกบอล บล็อคหรือตัวต่อรูปทรงเรขาคณิตใส่ช่องตามรูปร่าง หรือหยิบใส่ เทออกจากกล่อง ของเล่นที่มีเชือกดึงเพื่อให้เคลื่อนที่ สีเทียนสำหรับขีดเขียน สมุดภาพ เป็นต้น ของเล่นเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ฝึกการเคลื่อนไหว การสังเกต ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย สมอง และสติปัญญาค่ะ